Điếu Cày Hà Nội

Lão nghiện lơ mơ thả khói bay
Mân mê khoái cảm thấy là cày
Vài chiêu chửa đủ còn dư sức
Mấy choác dư thừa đã mệt ngay
Rét mướt cơn hăng gân cổ rít
Nồng oi nổi máu há mồm ngay
Ngày đêm ấp ủ nuôi ông sướng
Cậy thuốc bà chờm những cú say

ay11750635_1436118533383440_7082088807852015110_n

11800060_1437686696559957_1526221031066569554_n11830706_1447155375613089_2032713515_n

11391394_397686940417921_2086457820261948647_n

điếu cày
điếu cày thanh hóa
Ý kiến bình luận