Điếu Cày Độc Hà Nội

Cái điếu cày

Ai khéo làm ra cái điếu cày
Khiến cho người hút phải mê say
Vo tròn nhúm thuốc – cho vào nõ
Đốt đóm cháy rồi – miệng rít ngay.
Má hóp, ngực nhô – kêu róc róc
Há mồm, trợn mắt – khói bay bay
Lắc lư, chao đảo trời quay tít
Sấp ngửa, ngả nghiêng bởi…cái này..
.11781848_1442971062698187_2512280540857989963_n

11800060_1437686696559957_1526221031066569554_n

điêu gỗ hương

11830706_1447155375613089_2032713515_n

Ý kiến bình luận