Cách trồng thuốc lào

Cách trồng thuốc lào bắt đầu cày đất cho ải rồi vồ đập cho nhỏ, đem phân lợn trộn vào đất ấy, đánh lên thành luống, mỗi luống rộng hơn hai thước ta, cách hơn một thước trồng một cây (…) chọn mua những nhà họ gieo hột tốt, mọc thành cây hai tấc (…) mua về trồng (…) trồng tự cuối tháng chạp đợi cuối tháng giêng hay đầu tháng hai, mọc được sáu bảy lá, thời phải chăm bẻ những ngọn chánh, thời lá mới to mà dầy, sau mới được ngon thuốc. Ðến đầu tháng ba tháng tư thời phải hái lá đem về ủ, rồi lấy dao thái cho rất nhỏ (…) rắc thuốc lên (…) phên (…) đem phơi nắng (…) vừa khô thì thôi (…) phơi xong lấy gạo nếp sao cho cháy, rồi nấu cây thuốc, gạn lấy cái nước ấy hòa với gạo nếp đã sao rồi, đem đổ vào một cái ống nứa, dùi ra mấy cái lỗ nhỏ, tưới vào thuốc cho nó ẩm lại, gọi là hồ thuốc, hoặc là nấu cháo gạo nếp chắt lấy nước mà vẩy vào thuốc cũng được. Ðợi cho nó khô rồi đóng thành bánh (…) bọc bằng lá chuối nỏ, rồi đem xếp vào trong vại, nén cho rất chặt thì mới khỏi mốc, khi nào bán mới xếp sang sọt hay bồ (…)

Ý kiến bình luận